Hoe werkt het?

  • Het programma Productive Ward biedt afdelingshoofden en hun teams gestructureerde methoden/tools, die ontworpen zijn om zelf de omgeving van de afdeling en de werkprocessen die zich hierin afspelen te verbeteren. De tijd, die vrij komt doordat zij de processen efficiënter ontwerpen, kan worden gebruikt voor meer directe patiëntenzorg. Dit leidt tot een verbetering in de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van zowel de patiëntenzorg als de patiëntbeleving.

    In tegenstelling tot andere projecten wordt bij Productive Ward niet slechts een bepaald thema aangepakt; alle processen op de afdeling worden stap-voor-stap verbeterd. Deze integrale aanpak brengt een cultuurverandering met zich mee. Het programma wordt dus “bottom-up” ingestoken met volledig commitment van de top van de organisatie.

    Klik op het huis om meer informatie te krijgen over de modules!

  • Het programma biedt de verpleegteams en het afdelingshoofd een praktische stap-voor-stap methode over hoe zij het dagelijkse werk op de verpleegafdeling kunnen verbeteren. Het verpleegteam maakt daarbij gebruik van haar ervaring en kennis over de geleverde patiëntenzorg om hun eigen oplossingen te ontwikkelen.

    Het programma bestaat uit een serie van elf modules, een toolkit en een drietal handleidingen. Iedere module biedt een combinatie van hulpmiddelen en technieken, die toegepast en ingezet kunnen worden bij verschillende vraagstukken. Deze hulpmiddelen zijn handig bijeengebracht in de toolkit. Elke module doorloopt stapsgewijs zes stappen zoals hierboven weergegeven. Zij vertonen een grote overeenkomst met het verpleegproces. De föhn is gebaseerd op de PDCA-cyclus.

    Productive Ward fohn